simosis simosis
SākumsMūsu klientiCenasKāpēc mēs?Kontakti
JAUNUMI

Pamazām niekojamies, varat izmēģināt kaut ko pajautāt:

SIMOSIS mākslīgā inetelekta testa čatbots

 

Sīkāk

Viegli pārskatāmi debitori un kreditori

Sīkāk

No 01.01.2023. minimālā bruto alga (uz "papīra") 620 EUR

Sīkāk

No (01.07.2021.) Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 500 EUR

Sīkāk

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

Visi jaunumi

Nodokļu izmaiņas 2010.gadā (Finanšu ministrijas informācija) 10.12.2009.

 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 

1.

Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa vispārējo likmi no 23% uz 26%

2.

Paplašināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi, iekļaujot visus kapitāla ienākumus, piemērojot nodokļa likme 10% dividendēm un procentu ienākumam, bet kapitāla pieaugumam 15% (visi kapitāla ienākumi, t.sk. dividendes tiek apliktas ar 2010.gadu)

3.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt gūto labumu no darba devējam (uzņēmumam) piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgajām vajadzībām

4.

Samazināt darba devēja ar IIN neapliekamo dāvanu apmēru no minimālās mēnešalgas apmēra (Ls 180) līdz Ls 0

5.

Paaugstināt nodokļa likmi pašnodarbinātajiem  (saimnieciskās darbības veicējiem), piemērot vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokli

6.

Aplikt ar nodokli dāvinājumus, kas pārsniedz 1000 latus gadā, ja tie saņemti no personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei (Civillikuma izpratnē). Ja dāvinātāju ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei (Civillikuma izpratnē) un  visi radniecībā lejupejošie, tad dāvinājums nav apliekams ar nodokli

7.

Aplikt ar nodokli ienākumu no augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, 10% likmi piemērot tikai meža īpašniekiem (starpniekiem piemērot saimnieciskās darbības normas)

8.

Samazināt neapliekamo summu no 4000 latiem  līdz 2000 latiem gadā par ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas

9.

Mainīt nodokļa stimulus uzkrājumiem (privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas sabiedrībās un investīciju fondos)

10.

Iekļaut apliekamā ienākuma aprēķinā summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai

11.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus par izglītības pakalpojumiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem pārskatīšana attiecībā uz 2010.gadā saņemtajiem pakalpojumiem, samazinot izdevumu normu no 300 latiem gadā līdz 150 latiem (ietekme 2011.gadā)

12.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (algas nodokļa) piemērošana ienākumam no iznomāta personāla

13.

Paredzēta kārtība, ka noteiktās jomās varēs maksāt patentmaksu

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

 

14.

Palielināt nodokļa likmi zemei un saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām līdz 1,5%

15.

Noteikt minimālo nodokļa maksājumu 5 lati par katru nodokļa objektu (zemi, ēku)

16.

Aplikt ar paaugstinātu likmi 3% apmērā neapstrādātas lauksaimniecības zemes

17.

Nekustamā īpašuma nodokļa bāzes paplašināšana, dzīvojamām ēkām par kadastrālo vērtību līdz 40 tūkst.latu, piemērojot likmi 0,1%, par kadastrālo vērtību 40001-75000 latu - 0,2%, par kadastrālo vērtību virs 75 tūkst.latu - 0,3%

18.

Aplikt ar NĪN inženiertehniskās būves

 

 

Akcīzes nodoklis

 

19.

Ar 2010.gada 1.janvāri noteikt minimālo akcīzes nodokļa līmeni cigaretēm 48 lati par 1000 cigaretēm, kā arī atcelt nosacījumu par nodokļa atmaksu par degvieleļļu (mazutu), kas izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (turpmāk tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa likme 11 lati par 1000 kilogramiem) 

20.

Ar 2010.gada 1.februāri paaugstināt akcīzes nodokli vīnam un raudzētajiem dzērieniem no 40 latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem jeb par 12.5% un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot) no 42 latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem (par 100 litriem) jeb par 7,1%

21.

Ar 2010.gada 1.aprīli ieviest datorizētu Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu, attiecīgi precizējot likumā lietotos terminus, nodokļa maksātāju loku, normas par akcīzes preču pārvietošanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu datorizētās sistēmas ietvaros, un citus nosacījumus.

22.

Ar 2010.gada 1.maiju aplikt ar nodokli dabas gāzi, ko izmanto kā kurināmo, piemērojot likmi 15.60 lati par 1000 m3, un dabas gāzi, ko izmanto kā degvielu, piemērojot likmi 70 lati par 1000m3

23.

Ar 2010.gada 1.jūliju piemērot degvielai, kuru izmanto par kurināmo, samazinātu akcīzes nodokļa likmi – 15 lati par 1000 litriem, ja tā satur rapšu sēklu eļļu vai no rapšu sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu, savukārt fosilajai degvielai, kuru izmanto par kurināmo, nodokļa likmi 40 lati par 1000 litriem.

 

 

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

 

24.

Iepriekš nereģistrētiem vai pēc 2009.gada 1.janvāra ārvalstīs reģistrētiem vieglajiem automobiļiem aprēķināt atkarībā no automobiļa radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma, savukārt motocikliem - atkarībā no dzinēja tilpuma (m3).

 

 

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 

25.

Samazināt reprezentācijas izdevumu normu, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% līdz 40%

26.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām 1,5 reizes palielināt izdevumos neiekļaujamo izmaksu daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību un zaudējumiem, kurus radījusi sociālās infrastruktūras objektu uzturēšana

27.

Paplašina iespējas nodokļu maksātājam pašiem noteikt samazinātus avansa maksājumus, ja ir samazinājies peļņas apmērs. Paredzēts arī, ja starpība starp rezumējoša kārtībā aprēķināto nodokli un paša nodokļa maksātāja noteiktiem samazinātajiem avansa maksājumiem nepārsniegs 20 % no taksācijas gadā rezumējoša kārtībā aprēķinātā nodokļa, tad piemaksājamo nodokļa summu neuzskatīs par nokavēto nodokļa maksājumu un tai nepiemēros nokavējuma procentus.

 

 

Pievienotās vērtības nodoklis

 

28.

Precizētas normas par PVN taksācijas periodu

29.

Noteikts, ka PVN deklarācijas par taksācijas gadu iesniedz tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos

30.

Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība („kases princips”) atsevišķām apliekamo personu grupām

31.

Pagarināts nodokļa nomaksas termiņš valsts budžetā – uz 20 dienām pēc taksācijas perioda beigām

32.

Palielināts PVN kompensācijas apmērs lauksaimniekiem no 12 % uz 14 %

33.

Tiek ieviesta jauna, pilnveidota pārmaksātā PVN atmaksas sistēma, kas attieksies uz  pārmaksātā PVN summu, kas izveidojusies sākot ar 2010. gada 1. jūliju

34.

Par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem, bet kas nav apliecināts ar parakstu un spiedogu (čekus nav nepieciešams vairs apliecināt ar parakstu un spiedogu)

35.

Precizēta preču importa darījumā ar PVN apliekamā importēto preču muitas vērtība un noteikta PVN iekasēšanas kārtība gadījumam, ja preču importēšanas brīdī nav zināma preču importa darījuma faktiskā vērtība

36.

Saistībā ar pavadzīmju ar VID piešķirtiem numuriem atcelšanu noteikts, ka PVN rēķina viens no rekvizītiem ir vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē rēķinu, un ievieš jaunu pārskatu par iekšzemē piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem

37.

Precizēta pakalpojumu sniegšanas vieta saskaņā ar Padomes 2008.gada 12.februāra direktīvu 2008/8/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EEK attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu

 

 

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

 

38.

Paaugstināt nodevas likmes, nosakot tās šādā apmērā: motocikliem 24 lati (pašlaik 3 lati); vieglajiem automobiļiem līdz 1500 kg 24 lati (pašlaik 12 lati);1501-1800 kg 48 lati (pašlaik 24 lati); 1801-2100 kg 75 lati (pašlaik 45 lati); 2101-2600 kg 95 lati (pašlaik 54 lati); 2601-3500 kg 115 lati (pašlaik 72 lati); 3501 kg un vairāk 150 lati (pašlaik 78 lati).

 

 

 

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Facebook

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

 

Mākslīgā intelekta čatbots


 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite