simosis simosis
SākumsMūsu klientiCenasKāpēc mēs?Kontakti
JAUNUMI

Pamazām niekojamies, varat izmēģināt kaut ko pajautāt:

SIMOSIS mākslīgā inetelekta testa čatbots

 

Sīkāk

Viegli pārskatāmi debitori un kreditori

Sīkāk

No 01.01.2023. minimālā bruto alga (uz "papīra") 620 EUR

Sīkāk

No (01.07.2021.) Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 500 EUR

Sīkāk

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

Visi jaunumi

Apkopojums par 01.12.2009. Saeimā aptiprinātajām nodokļu likumdošanas izmaiņām

Saeima šodien veica virkni nodokļu likumu grozījumu, kuri skar praktiski katru Latvijas iedzīvotāju. Rezultātā neliels apkopojums:

1. Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" - paredz atteikšanos no pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta izdotiem numuriem
 
2. Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" - paredz no 20% uz 10% samazināt uzkrājumiem privātajos pensiju un investīciju fondos noteikto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo procentu apmēru.
 
3. Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli":
- PVN nomaksas budzētā termiņš tiek mainīts no 15.datuma uz 20.datumu.
- Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" - tiek ieviesta jauna pārmaksātā PVN atmaksas sistēma, kas attieksies uz pārmaksātā PVN summu, kas izveidojusies, sākot ar 2010.gada 1.jūliju. Tiek noteikts, ka pēc nodokļa deklarācijas par taksācijas periodu saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, 30 dienu laikā pārnesīs pārmaksāto PVN summu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo PVN summu. Minēto termiņu VID būs tiesības pagarināt likumā noteiktajos gadījumos.
- Ja uzņēmējiem būs PVN parāds vai parādi par citiem nodokļiem, nodevām vai citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, VID pirms PVN pārmaksas pārnešanas uz nākamo taksācijas periodu to novirzīs PVN parādu, citu nodokļu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas vai citu valsts noteikto maksājumu parādu segšanai. Noslēdzoties taksācijas gadam, VID uz nākamajiem taksācijas periodiem pārnesto pārmaksu atmaksās apliekamās personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc taksācijas gadam sekojošā gada 1.maija.
- PVN taksācijas perioda un PVN nomaksas termiņa valsts budžetā sadaļā ar likumprojektu plānots noteikt, ka apliekamām personām, kurām apliekamo darījumu apjoms iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedza 10 000 latu, taksācijas periods ir seši kalendārie mēneši, savukārt pie darījumu apjoma līdz 35 000 latu - taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis.
 
4. Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli":
- Vienģimenes un divģimeņu, daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, nodoklis būs 0,1% apmērā no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40 000 latu, 0,2% - īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība ir 40 000 līdz 75 000 latu, 0,3% - īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 75 000 latu.
- Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei un inženierbūvēm būs 1,5%, no kadastrālās vērtības. No nodokļa maksāšanas būs atbrīvotas tās inženierbūves, kuras tiek izmantotas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.
- Neapstrādātajai lauksaimniecības zemei nekustamā īpašuma nodoklis būs 3% apmērā no kadastrālās vērtības
- Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram maksātājam ir 5 lati.
 
5. Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli":
- no 2010.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) līdzšinējo 23% vietā būs 26%, bet ienākumi no dividendēm tiks aplikti ar jaunu nodokli - kapitāla pieauguma nodokli 10% apmērā.
- IIN 26% apmērā līdzšinējo 15% vietā būs jāmaksā arī saimnieciskās darbības veicējiem un arī autoratlīdzības saņēmējiem.
- Nodoklis 15% apmērā nākamgad tiks piemērots par kapitāla pieaugumu jeb peļņai par spekulatīviem darījumiem, piemēram, ar nekustamo īpašumu.
- No nākamā gada ar 10% nodokli tiks aplikti arī ienākumi no privātajiem pensiju fondiem, uzkrājošās apdrošināšanas un darījumiem ar vērtspapīriem.
- Ar nodokļiem neapliekamais minimums zemnieku un zvejnieku saimniecībām nākamgad tiks samazināts uz pusi - no 4000 latu līdz 2000 latu.
- Nodoklis par darba devējam piederošas automašīnas izmantošanu privātām vajadzībām būs jāmaksā it kā no ienākuma 150 Ls. Finanšu ministrija vēl izstrādās Ministru kabineta noteikumus par uzskaiti. Bet paredzēts ir: ja darba devējs veiks uzskaiti, apliekamā summa varētu tikt rēķināta atkarībā no nobraukto kilometru skaita un automašīnas vecuma - par automašīnām, kas vecākas par pieciem gadiem vai kuru motora tilpums pārsniedz 2000 kubikcentimetru, apliekamo ienākumu rēķināt kā 11 santīmus par katru nobraukto kilometru. Savukārt par pārējām automašīnām apliekamo ienākumu rēķināt kā 15 santīmus par katru nobraukto kilometru. Piemēram, pēc automašīnas spidometra rādījumiem, kas fiksēti uz mēneša pirmo un pēdējo datumu, nobraukts 3000 kilometru. Saskaņā ar veikto uzskaiti 2700 kilometri nobraukti saimnieciskās darbības vajadzībām. Tātad pārējie 300 kilometri ir uzskatāmi par nobrauktiem personīgām vajadzībām. Automašīna ir 6 gadus veca. Tādējādi apliekamā labuma vērtība ir 300 kilometri, reizināti ar 11 santīmiem, kas ir 33 lati. Tādējādi 33 lati tiek uzskatīti par gūto ienākumu un no tiem tiek aprēķināti nodokļi - IIN un sociālās iemaksas.
 
6. Grozījumi likumā "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. līdz 2012.gadam" - laika periodā no 2010.gada 3.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim maternitātes pabalstu un paternitātes pabalstu piešķirs 80%, nevis līdzšinējo 100% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
 
7. Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) likumā - valsts nemaksās uzturlīdzekļus par ārvalstīs dzīvojošiem bērniem. Šaubu gadījumā personas pienākums ir pierādīt, ka tā pastāvīgi dzīvo Latvijā
 
 
 
Informācijas avots: Nacionālā ziņu aģentūra LETA

 

 

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Facebook

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

 

Mākslīgā intelekta čatbots


 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite