simosis simosis
SākumsCenasKontakti
JAUNUMI

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālā mēneša darba alga ir 430 euro.

Sīkāk

No 01.01.2017. minimālā mēneša darba alga ir 380 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

No 01.01.2016. minimālā mēneša darba alga ir 370 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

Būtiskākās izmaiņas Darba likumā no 2015.gada 1.janvāra

Sīkāk

No 01.01.2015. minimālā mēneša darba alga ir 360 EUR un stundas likme 2.17 EUR

Sīkāk

Visi jaunumi

Neatmaksātie aizdevumi virs 15 000 eiro jāpagūst deklarēt VID līdz šī gada 30.jūnijam

autors  Valsts Ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras līdz 2013.gada 31.decembrim ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz 15 000 eiro vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 2014.gada 30.jūnijam par to ir jāsniedz informācija VID. Neatmaksātā aizdevuma daļa tā saņēmējam ir jādeklarē tikai gadījumā, ja tas saņemts no personas vai iestādes Latvijā vai ārvalstīs, kurai nav speciālas atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ja VID konstatēs, ka fiziska persona, uz kuru attiecas minētie kritēriji, līdz 2014.gada 30.jūnijam nav deklarējusi neatmaksāto aizdevuma daļu, tad aizdevuma neatmaksātā daļa tiks pielīdzināta gūtam ienākumam un tai piemēros iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu būs atbildīgs aizdevuma ņēmējs.

 
Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 eiro tā saņēmējiem nav jāsniedz šādos gadījumos:
  • ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē - vecāki, bērni, mazbērni, vecvecāki, brāļi, māsas, mazmazbērni, vecvecāki, brāļu un māsu bērni u.tml.,
  • ja aizdevējs ir Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.
Informācija par kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām Latvijā ir pieejama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā www.fktk.lv sadaļā Tirgus dalībnieki/Kredītiestādes/Bankas. Savukārt informācija par kapitālsabiedrībām, kuras Latvijā ir saņēmušas licenci patērētāju kreditēšanai, pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā www.ptac.gov.lv sadaļā Informācija patērētājiem.

Informācija par neatmaksāto aizņēmuma daļu virs 15 000 eiro ir jāsniedz, aizpildot veidlapu „Informācija par aizdevumu fiziskajai personai” II sadaļa[1]. Tajā ir jānorāda informācija par aizdevēju, aizdevuma ņēmēju, kā arī aizdevuma izsniegšanas datums, tā neatmaksātā daļa 2013.gada 31.decembrī (tās apmērs jānorāda eiro) un līgumā paredzētais aizdevuma atmaksas termiņš. Veidlapa ir pieejama www.vid.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties sadaļu „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis”.

Informāciju par neatmaksāto aizdevuma daļu iespējams iesniegt VID vairākos veidos:
  • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā,
  • nosūtot VID pa pastu,
  • elektroniski, VID Elektroniskā deklarēšanas sistēmā nestrukturēta dokumenta veidā,
  • sūtot uz e-pasta adresi NP.lietvediba@vid.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu.
Plašāka informācija par fizisko personu pienākumu deklarēt neatmaksāto aizdevuma daļu virs 15 000 eiro pieejama www.vid.gov.lv īpaši tam izveidotajā sadaļā „Neatmaksāto aizdevumu deklarēšana”.

Jautājumu gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 (no 3.jūlija – 67120000), konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti / Uzdot jautājumu VID.

[1] Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 „Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 1.1pielikuma „Informācija par aizdevumu fiziskajai personai” II sadaļa

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste
Evita Teice-Mamaja
tālr. 67122668, 26558389; e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

Fakss +371 66002771

E-pasts: simosis@inbox.lv

Gramatvedības pakalpojumi

Brīvības iela 22, Ogre

qrcode-simosis

 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite