simosis simosis
SākumsCenasKontakti
JAUNUMI

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

No 01.01.2021. vienotais nodokļu konts-visi nodokļi būs jāmaksā vienā kontā

 

Sīkāk

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālā mēneša darba alga ir 430 euro.

Sīkāk

No 01.01.2017. minimālā mēneša darba alga ir 380 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

No 01.01.2016. minimālā mēneša darba alga ir 370 EUR un un jauna stundas likmes aprēķina kārtība

Sīkāk

Visi jaunumi

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2011.gada decembrī

 

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums
 
Likums nosaka fizisko personu pienākumu deklarēt mantisko stāvokli, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzējus, iesniegšanas kritērijus un kārtību, mantiskā stāvokļa deklarācijā iekļaujamās ziņas, iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas nosacījumus, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēju pienākumus un tiesības, īpašus noteikumus attiecībā uz skaidras naudas uzkrājumiem, personas atbildību par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu tajā, kā arī VID  kompetenci likuma izpildē.
Pieņemšanas datums 01.12.2011.
Spēkā stāšanās datums 15.12.2011.

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"
Ar grozījumiem noteikts, ka par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) aprēķina un budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, ja šo pakalpojumu sniedzējs un arī saņēmējs ir apliekamās personas, t.i., piemēro īpašo PVN maksāšanas kārtību, veiktas atsevišķas izmaiņas attiecībā uz PVN taksācijas perioda noteikšanu kā arī veikti citi  precizējumi un papildinājumi.
Pieņemšanas datums 08.12.2011.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012.
 
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Ar grozījumiem ir noteikts, ka persona, kurām ir piešķirta valsts vecuma pensija, ir sociāli apdrošināma tāpat kā persona, kas sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju. Noteikt, ka fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, ir pakļautas pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai. Savukārt patentmaksātāji, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kuriem vecuma pensija piešķirta, ir pakļauti tikai pensiju apdrošināšanai. Precizēta darba devēju atbildība par normatīvos aktos noteikto prasību neievērošanu, kā arī veikti citi  precizējumi un papildinājumi.
Pieņemšanas datums 15.12.2011.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012.

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
Ar grozījumiem noteikts, ka ar nodokli netiek apliktas sociālās dzīvojamās mājas un sociālie dzīvokļi;   dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas, kā arī veikti citi  precizējumi un papildinājumi.
Pieņemšanas datums 15.12.2011
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012.

Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”
Ar grozījumiem likuma 3.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā ir paaugstināta azartspēļu nodokļa likme no Ls 10 560 uz Ls 12 144 ruletei (cilindriskai spēlei) – par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu gadā un kāršu un kauliņu spēlei – par katru galdu gadā. Likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktā ir paaugstināta azartspēļu nodokļa likme no Ls 1920 uz Ls 2208 videospēlēm un mehāniskiem automātiem – par katra automāta katru spēles vietu gadā.
Pieņemšanas datums 15.12.2011.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ar grozījumiem noteikts, ka ienākums no izložu un azartspēļu laimestiem nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, tas attiecināms gan uz LR rezidentiem, gan nerezidentiem, ar nodokli nav apliekami arī no citu ES dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu budžeta izmaksātie pabalsti, kā arī ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, ja vienlaikus izpildīti noteiktie nosacījumi. Likums papildināts ar jaunu nosacījumu gadījumos, kādā ar nodokli neapliek ienākumu no nekustamā īpašuma, kas pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, atsavināšanas. Papildināts kapitāla aktīvu un ienākumu no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, uzskaitījums. Grozītas un papildinātas normas attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas līgumu (ar līdzekļu uzkrāšanu) pirms termiņa uzkrājumu izmaksām. Grozījumi likumā nosaka, ka personāla nomai pielīdzina darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņemšanu, ja šos pakalpojumus sniedz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Papildināta darba devēja atbildība par nepilnīgu nodokļa ieturēšanu, kā arī veikti citi precizējumi un  grozījumi.
Pieņemšanas datums 15.12.2011.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012.

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

qrcode-simosis

 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite