simosis simosis
SākumsMūsu klientiCenasKāpēc mēs?Kontakti
JAUNUMI

Viegli pārskatāmi debitori un kreditori

Sīkāk

No 01.01.2023. minimālā bruto alga (uz "papīra") 620 EUR

Sīkāk

No (01.07.2021.) Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 500 EUR

Sīkāk

No 01.01.2021. minimālā mēneša darba alga ir 500 EUR (bruto, "uz papīra")

Sīkāk

No 01.01.2021. vienotais nodokļu konts-visi nodokļi būs jāmaksā vienā kontā

 

Sīkāk

Visi jaunumi

No 01.01.2021. vienotais nodokļu konts

2021.gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts. Līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā, turklāt to varēs izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu.

Vienotā nodokļu konta rekvizīti:

Saņēmēja nosaukums: Valsts budžets (VID)

Saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008

Konta numurs (IBAN): LV33TREL1060000300000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22XXX

Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība – visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta atbilstoši nodokļu veidiem un novirzīta to samaksai. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips).

Aicinām pievērst uzmanību vairākām būtiskām niansēm, kas jāievēro, aizpildot maksājuma uzdevumu. Ja neveicat nodokļu maksājumu ar identifikatoru, tad, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Maksājuma uzdevuma mērķa laukā obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku. Maksājumiem, kas veikti saskaņā ar lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku, identifikators nav jānorāda, jo maksājums automātiski sedz VID lēmumos noteiktās summas atbilstoši tur norādītajam samaksas datumam.

Ja vienotajā nodokļu kontā iemaksātā summa būs lielāka, nekā nepieciešams, lai segtu aprēķināto nodokļu saistību apmaksu, tad gadījumos, kad nav parādsaistību, pārmaksātā summa paliks neskarta, līdz pienāks nākamais nodokļu maksāšanas termiņš. Ja ir parādsaistības, pārmaksātā naudas summa tiks novirzīta to segšanai, ievērojot šādu secību: nodokļa pamatsumma, nokavējuma nauda, soda nauda. Vēršam uzmanību, ka no 2021. gada parādu var segt tikai ar deklarētās pārmaksas apstiprināšanas datumu VID, nevis deklarācijas iesniegšanas datumu.

Avots: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

Mob. tālr. +371 28606296

Tālr. +371 65021258

E-pasts: simosis@inbox.lv

Facebook

Gramatvedības pakalpojumi

Parka iela 1a, Ogre

 


 

 

Grāmatvedības pakalpojumi
Mājas lapu izstrāde NewSite